Co 90 Rút

Call VND

Sản phẩm loại dày

DN Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min
mm inch mm mm mm mm mm mm
27 x 21 3/4 x 1/2 33 14 49 27 11 41
34 x 21 1 x 1/2 40 17 57 27 11 41
34 x 27 1 x 3/4 40 17 57 33 14 49
42 x 27 1/4 x 3/4 49 21 65 33 14 49
42 x 34 1/4 x 1 49 21 65 40 17 57
90 x 60 3 x 2 103 45 109 69 30 93
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Sản phẩm loại mỏng

DN Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min
mm inch mm mm mm mm mm mm
90 x 60 3 x 2 96 45 85 66 30 55
               
               
               
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Nối trơn

Call VND

Nôi rút

Call VND

Nắp Khoá

Call VND

Co 90

Call VND

Co 3 nhánh

Call VND

Co 45

Call VND

Chữ T

Call VND