Nối ren trong

Call VND

Sản phẩm loại dày - Ren nhựa

DN Dmin Zmin Bmin D1min L1min Lmin
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 2 34 30 16 48
27 x 27  27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 2 42 37 18 55
34 x 34 34 x 1 1 x 1 40 2 53 46 20 62
42 x 42 42 x 11/2 11/4 x 11/4 49 2 63 55 23 69
49 x 49 49 x 11/2 11/2 x 11/2 56 2 70 61 23 80
60 x 60 60 x 2 2 x 2 69 2 85 74 27 92
90 x 90 90 x 3 3 x 3 103 4 113 105 35 103
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Sản phẩm loại dày - Ren thau

DN Dmin Zmin Bmin D1min L1min Lmin
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 2 34 30 16 48
21 x 27 21 x 3/4 1/2 x 3/4 27 3 42 37 18 51
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 2 42 37 18 55
27 x 21 27 x 1/2 3/4 x 1/2 33 3 34 30 16 54
34 x 21 34 x 1/2 1 x 1/2 40 7 34 30 16 63
34 x 27 34 x 3/4 1 x 3/4 40 4 42 37 18 62
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Nối trơn

Call VND

Nôi rút

Call VND

Nắp Khoá

Call VND

Co 90

Call VND

Co 90 Rút

Call VND

Co 3 nhánh

Call VND

Co 45

Call VND

Chữ T

Call VND