Nôi rút

Call VND

Sản phẩm loại dày   Sản phẩm loại mỏng
DN Dmin D1min Zmin Lmin
mm inch mm mm mm mm
27 x 21 3/4 x 1/2 33 27 3 68
34 x 21 1 x 1/2 40 27 7 77
34 x 27 1 x 3/4 40 33 4 79
42 x 21 11/4 x 1/2 49 27 11 85
42 x 27 11/4 x 3/4 49 27 8 87
42 x 34 11/4 x 1 49 33 5 89
49 x 27 11/2 x 3/4 56 40 11 101
49 x 34 11/2 x 1 56 33 8 103
49 x 42 11/2 x 11/4 56 40 3 102
60 x 21 2 x 1/2 69 49 20 113
60 x 27 2 x 3/4 69 27 17 115
60 x 34 2 x 1 69 33 4 117
60 x 42 2 x 11/2 69 40 9 116
60 x 49 2 x 11/2 69 49 21 140
90 x 49 3 x 11/2 103 56 21 140
90 x 60 3 x 2 103 56 15 142
114 x60 4 x 2 127 69 28 175
114 x 90 4 x 3 127 99 13 161
 
DN Dmin D1min Zmin Lmin
mm inch mm mm mm mm
60 x 42 2 x 11/4 66 47 9 52
60 x 49 2 x 11/2 66 53 6 53
90 x 60 3 x2 96 66 15 80
114 x 60 4 x 2 123 66 27 102
114 x 90 4 x 3 123 96 13 103
168 x 114 * 6 x 4 150 123 27 253
220 x 168 * 8 x6 235 180 26 363
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

LƯU Ý :

- DN: kích thước danh nghĩa.

- (*) : sản phẩm gia công từ ống.

- Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.

- Để có nhiều thông tin, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi.

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Nối trơn

Call VND

Nắp Khoá

Call VND

Co 90

Call VND

Co 90 Rút

Call VND

Co 3 nhánh

Call VND

Co 45

Call VND

Chữ T

Call VND