Ống Nhựa uPVC Ø140

Call VND

 

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø140 x 3.5mm 6 bar
Ø140 x 4mm 6.3 bar
Ø140 x 4.3mm 6 bar
Ø140 x 5.0mm 7.5 bar
Ø140 x 6.7mm 7 bar

 

 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác