Ống Nhựa uPVC Ø34

Call VND

 

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø34 x 1.4mm 8 bar
Ø34 x 1.8mm 10 bar
Ø34 x 2.0mm 12.5 bar
Ø34 x 3.0mm 18 bar

Chia sẻ :

Sản phẩm khác