Ống Nhựa uPVC Ø27

Call VND

 

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø27 x 1.3mm 10 bar
Ø27 x 1.6mm 12.5 bar
Ø27 x 1.8mm 12.5 bar
Ø27 x 2.2mm 15 bar
Ø27 x 3.0mm 21 bar

Chia sẻ :

Sản phẩm khác