ỐNG U.PVC CỨNG HỆ MÉT

Call VND

Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996)

Ống u.PVC cứng hệ mét

VẬT LIỆU

Ống nhựa PVC cứng hệ mét - ISO 4422:1990 ( TCVN 6151:1996) được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo

CÁC ĐẶT TÍNH KHÁC

Xem thông tin trong mục hỗ trợ khác hàng

 

THÔNG SỐ ỐNG

 

Kích thước danh
nghĩa

Đường kính ngoài danh nghĩa

Chiều dài khớp nối

Chiều dày thành ống danh nghĩa, en

 

Chiều dài ống danh nghĩa, Ln

DN/OD

dn

L

Lb

PN 3,2

PN 4

PN 5

PN 6

PN 10

 

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m

m

63

63,0

63

103

-

-

1,6

1,9

3,0

4,0

6,0

75

75,0

63

105

-

1,5

-

2,2

3,6

4,0

6,0

90

90,0

64

115

1,5

-

-

2,7

4,3

4,0

6,0

110

110,0

100

118

1,8

-

-

3,2

5,3

4,0

6,0

140

140,0

104

128

-

-

-

4,1

6,7

4,0

6,0

160

160,0

132

137

-

4,0

-

4,7

7,7

4,0

6,0

200

200,0

182

147

-

-

-

5,9

9,6

4,0

6,0

225

225,0

200

158

-

-

-

6,6

10,8

4,0

6,0

250

250,0

250

165

-

-

-

7,3

11,9

4,0

6,0

280

280,0

250

172

-

-

-

8,2

13,4

4,0

6,0

315

315,0

300

193

-

-

-

9,2

15,0

4,0

6,0

355

355,0

310

206

-

-

-

10,4

16,9

4,0

6,0

400

400,0

320

218

-

-

-

11,7

19,1

4,0

6,0

450

450,0

-

235

-

-

-

13,2

21,5

4,0

6,0

500

500,0

-

255

-

-

-

14,6

23,9

4,0

6,0

560

560,0

-

273

-

-

-

16,4

26,7

4,0

6,0

630

630,0

-

295

-

-

-

18,4

30,0

4,0

6,0

 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
 
 
 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác