Van Cầu Xi Răng Ngoài 21/27/34

Call VND
 • Dùng cho hệ thống sinh hoạt nước dân dụng và tưới tiêu cây trồng.
 • Tránh lắp đặt nơi có nhiệt độ cao .(Nhiệt độ cho phép là từ 0-60  độ c )

 • I.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  1. Dùng cho hệ thống sinh hoạt nước dân dụng và tưới tiêu cây trồng.
  2. Tránh lắp đặt nơi có nhiệt độ cao .(Nhiệt độ cho phép là từ 0-60  độ c )
  3. Tránh dán keo dính vào cầu van.

  II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  CXRN

Chia sẻ :

Sản phẩm khác