Co 90 ren trong

Call VND

Sản phẩm loại dày -  Ren nhựa

DN Dmin Zmin Hmin Bmin D1min L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 11 41 34 30 16 11 27
                     
                     
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Sản phẩm loại dày - ren thau

DN Dmin Zmin Hmin Bmin D1min L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 11 41 34 30 16 11 27
21 x 27 21 x 3/4 1/2 x 3/4 27 11 41 42 37 18 14 32
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 14 49 42 37 18 14 32
27 x 21 27 x 1/2 3/4 x 1/2 33 14 49 34 30 16 11 27
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

LƯU Ý :

- DN: kích thước danh nghĩa.

- Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.

- Để có nhiều thông tin, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi.

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Nối trơn

Call VND

Nôi rút

Call VND

Nắp Khoá

Call VND

Co 90

Call VND

Co 90 Rút

Call VND

Co 3 nhánh

Call VND

Co 45

Call VND

Chữ T

Call VND