Co 90

Call VND

Sản phẩm loại dày

DN Dmin Zmin Hmin
mm inch mm mm mm
21 1/2 27 11 41
27 3/4 33 14 49
34 1 40 17 57
42 1/4 49 21 65
49 1/2 56 24 79
60 2 69 30 93
90 3 103 45 109
114 4 127 57 141
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Sản phẩm loại mỏng

DN Dmin Zmin Hmin
mm inch mm mm mm
42 1/4 47 22 40
49 1/2 53 25 47
60 2 66 30 55
90 3 96 45 85
114 4 123 57 107
168 6 180 84 164
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Nối trơn

Call VND

Nôi rút

Call VND

Nắp Khoá

Call VND

Co 90 Rút

Call VND

Co 3 nhánh

Call VND

Co 45

Call VND

Chữ T

Call VND