CHỮ T RÚT

Call VND

Sản phẩm loại dày

DN Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min
mm inch mm mm mm mm mm mm
27 x 21 3/4 1/2 33 11 46 27 14 44
34 x 21 1 x 1/2 40 11 51 27 17 47
34 x 27 1 x 3/4 40 14 54 33 17 52
42 x 21 1 1/4 x 1/2 49 11 55 27 21 51
42 x 27 1/4 x 3/4 49 14 58 33 21 56
42 x 34 1/4 x 1/2 49 17 61 40 21 61
49 x 21 1/2 x 1/2 56 11 66 27 24 54
49 x 27 1/2 x 3/4 56 14 69 33 24 59
49 x 34 1/2 x 1 56 17 72 40 24 64
49 x 42 1/2 x 1 1/4 56 21 76 49 24 68
60 x 27 2 x 3/4 69 14 77 33 30 65
60 x 34 2 x 1 69 17 80 40 30 70
60 x 42 2 x 1 1/4 69 21 84 49 30 74
60 x 49 2 x 1 1/2 69 24 87 56 30 85
90 x 60 3 x 2 99 30 94 69 45 108
114 x 60 4 x 2 127 30 114 69 57 120
114 x 90 4 x 3 127 45 129 99.8 57 121
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Sản phẩm loại mỏng

DN Dmin Zmin Hmin D1min Z1min H1min
mm inch mm mm mm mm mm mm
90 x 60 3 x 2 96 30 70 66.44 45 70
114 x 60 4 x 2 123 30 80 66.44 57 82
1140 x 90 4 x 3 123 45 95 96.03 57 97
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

LƯU Ý :

- DN: kích thước danh nghĩa.

- Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.

- Để có nhiều thông tin, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi.

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Nối trơn

Call VND

Nôi rút

Call VND

Nắp Khoá

Call VND

Co 90

Call VND

Co 90 Rút

Call VND

Co 3 nhánh

Call VND

Co 45

Call VND