Nối ren ngoài

Call VND

Sản phẩm loại dày - Ren nhựa

DN Dmin Zmin Bmin L1min Lmin
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 2 31 18 50
21 x 27 21 x 3/4 1/2 x 3/4 27 2 31 20 52
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 2 38 20 57
27 x 21 27 x 1/2 3/4 x 1/2 33 2 38 18 55
27 x 34 27 x 1 3/4 x 1 33 2 38 22 59
34 x 34 34 x 1 1 x 1 40 2 46 22 64
42 x 42 42 x 11/4 11/4 x 11/4 49 2 56 25 71
49 x 49 49 x 11/2 11/2 x 11/2 56 2 64 26 83
60 x 60 60 x 2 2 x 2 69 2 79 30 95
90 x 90 90 x 3 3 x 3 103 4 111 38 106
114 x 114 114 x 4 4 x 4 127 5 143 46 135
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Sản phẩm loại dày - Ren thau

DN Dmin Zmin Bmin L1min Lmin
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 2 31 14 46
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 2 38 16 53
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Nối trơn

Call VND

Nôi rút

Call VND

Nắp Khoá

Call VND

Co 90

Call VND

Co 90 Rút

Call VND

Co 3 nhánh

Call VND

Co 45

Call VND

Chữ T

Call VND